3-6-9, bestaat dat nu eigenlijk nog?

Soms zie je als huurder of verhuurder door de bomen het bos niet meer. Zo spreken we altijd van 3-6-9 contracten maar hoe zit dat nu eigenlijk precies? Bestaat het nog en hoe zit het dan met die nieuwe contract-types en de opzeg telkens? Verschillende types van looptijd Tegenwoordig wordt een huurovereenkomst normaal gesloten voor de duur van 9 jaar. Er zijn wel enkele uitzonderingen op de regel. Zo kan een contract een langere looptijd hebben dan die 9 jaar, is er een huur van maximum 3 jaar (kan dus ook minder zijn) en heb je ook nog de studentenhuisvesting die altijd een einde neemt op de einddatum van het contract. Looptijd van 9 jaar Zoals gezegd is de looptijd van een contract in vele gevallen 9 jaar. Een overeenkomst van 6 jaar zal dus altijd aanzien worden als eentje van 9 jaar. Elke partij kan het contract opzeggen:
  • De verhuurder 6 maanden voor de vervaldag.
  • De huurder 3 maanden voor de vervaldag
Als geen van beide de huurovereenkomst opzegt zal die automatisch verlengd worden onder dezelfde voorwaarden met een looptijd van 3 jaar. Ook dan gelden weer dezelfde voorwaarden als hierboven. Je kan als verhuurder vroegtijdig de overeenkomst beëindigen indien je hem voor persoonlijk gebruik opzegt, een grondige renovatie gaat doorvoeren of zonder reden maar dan wel mits betaling van een schadevergoeding. Als huurder kan je altijd vroegtijdig een einde maken aan de overeenkomst mits je de opzeggingstermijn van 3 maanden in acht neemt en in sommige gevallen zal je ook een schadevergoeding moeten betalen. Meer info hierover kan je terugvinden in het vlaams woninghuurdecreet. Langer dan 9 jaar Deze zal je niet zo vaak zien terugkomen maar we zetten hem hier toch even neer omdat hij in sommige gevallen wel eens gebruikt zal worden. Zeker in het buitenland zien we dit type vaker en vaker terugkomen omdat mensen hun hele leven in hetzelfde huurhuis wonen bvb. Je kan deze overeenkomst echter niet zomaar sluiten. Hiervoor is de tussenkomst van een notaris nodig. Meteen de reden waarom we die in Belgie niet heel vaak zie opduiken… Hier gelden exact dezelfde voorwaarden als bij die van 9 jaar, je moet dus ook op tijd opzeggen als huurder en verhuurder en de overeenkomst zal ook telkens automatisch vernieuwd worden indien dit niet gebeurde. Je kan ook een overeenkomst sluiten voor het leven. Ook dit zal notarieel bepaald moeten worden en deze huurovereenkomst eindigt ook meteen wanneer de huurder komt te overlijden. Je kan deze als huurder ook weer telkens opzeggen mits 3 maanden in acht te nemen. Als verhuurder heb je hier geen recht toe tenzij anders opgegeven in de overeenkomst. Je ziet hier ook meteen de reden waarom je deze type overeenkomst zelden of nooit zal tegenkomen. Heel handig voor de huurder maar als verhuurder heb je hier toch heel weinig in de pap te brokken. Maximum 3 jaar De naam zegt het zelf, maximum 3 jaar. Je mag deze overeenkomst dus niet langer afsluiten. Bij huurcontracten van 3 jaar of minder mogen beide partijen de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Anders krijgt de overeenkomst automatisch een looptijd van negen jaar. Ook hier gelden weer dezelfde manieren voor huurder en verhuurder om vroegtijdig stop te zeggen. Registratie van huurcontracten Dit is iets waar we toch nog (te) vaak zien van afgeweken worden maar als de huurovereenkomst niet is geregistreerd kan de huurder de overeenkomst altijd opzeggen zonder termijn en vergoeding. De huurder moet gewoon de verhuurder op de hoogte stellen dat de opzegging ingaat op de eerste dag van de volgende maand. Meer info over de duur en het einde van de huurovereenkomst kan je terugvinden in het vlaams woninghuurdecreet.

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo