Digitale huurcontracten, hoe zit dat nu met rechtsgeldigheid?

Sluit je een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats af, dan ben je sinds 2007 wettelijk verplicht om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Een schriftelijke overeenkomst klinkt bijzonder oudbollig maar dat mag dus perfect ook een digitaal contract zijn waar je met eID een digitale handtekening onder zet. Hoe ga je nu als verhuurder best om met contracten en wanneer is een bepaald type handtekening wel of niet rechtsgeldig? Via een elektronische handtekening is het voor de wet (wet van 21.07.2016) perfect mogelijk omdat een gekwalificeerde elektronische handtekening immers al langer gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. Je moet in dit geval wel zorgen dat zowel huurder als verhuurder daarvoor hun eID gebruiken met een kaartlezer. Een alternatief is gewoon via e-mail want ook zo mag je het huurcontract opsturen, laten tekenen en het dan ingescand teruggestuurd krijgen. Dit contract is ook volledig rechtsgeldig en kan perfect geregistreerd worden.

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo