Feature Friday #1: Exporteren ingebrekestelling brief

We lanceerden al met de regelmaat van de klok nieuwe dingen, nu zetten we ook elke vrijdag minstens één van die nieuwigheden in de kijker! Zo werd deze week de mogelijkheid toegevoegd om een ingebrekestelling van de huur ook uit Juumo te exporteren.
Op ${contract.date_signed} sloot ik met u een overeenkomst. Indien ik me niet vergis bent u mij op dit ogenblik het bedrag van ${payments.open_amount} euro verschuldigd. Hieronder geef ik u alvast een overzicht van de verschuldigde bedragen: ${payments.details}
Zo kan je aan de hand van ${payments.open_amount} het totale bedrag ophalen dat momenteel open staat, en krijg je met ${payments.details} een overzicht van alle openstaande bedragen per datum met ook de beschrijving meteen mee. Hieronder vind je alvast een voorbeeld document en kan je ook een word document downloaden dat je zelf kan aanpassen om er naar hartelust mee te spelen. Download het voorbeelddocument

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo