Feature Friday #11: Exporteer betalingen en transacties

Ons overzicht bij contracten werd de laatste tijd al maar meer verfijnd maar er bleef één iets ontbreken... een snel overzicht kunnen downloaden van de huurgelden en welke transacties er nu allemaal toe bijgedragen hebben dat iets betaald werd. Vanaf deze week is ook dat gecoverd nu we een export voorzien hebben die huurgelden en hun transacties in een excel giet met meteen een mooi overzicht wat er al dan niet nog ontbreekt aan huurgelden.

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo