Feature Friday #2: Contract bewerken voor de digitale handtekening

​Nieuwe vrijdag, nieuwe Feature Friday! Zo werd deze week de flow van het ondertekenen van contracten eens onder de loep genomen. Vanaf nu is het mogelijk een contract te downloaden, bewerken en opnieuw te uploaden alvorens het digitaal te gaan ondertekenen.
Wanneer je je contract details gaat bekijken zal je merken dat er rechts onder download contract een nieuwe knop is toegevoegd. Hiermee kan je eerst het contract gaan bekijken zodat je zeker weet wat je eigenlijk gaat doorsturen naar je huurder om te laten ondertekenen. Zodra je de knop aanklikt kan je hier ook de functies onder vinden die het mogelijk maken een alternatieve versie toe te voegen. Zo heb je altijd wel ergens eens een clausule die je moet aanpassen of iets extra dat je wil toevoegen aan het contract voor je de definitieve versie opmaakt.
Je kan zo dus (stap 1.) het contract downloaden, aanpassen in word, (stap 2.) de aangepaste versie opnieuw uploaden en dan (stap 3.) de digitale ondertekening starten met het contract zoals je het finaal aangepast hebt.

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo