Vlaams huurdecreet: Interessant voor huurder én verhuurder?

Het zat er al een tijdje aan te komen maar is nu ook definitief goedgekeurd. Het Vlaamse huurdecreet dat normaal van start zou gaan op 1 september zal er dan toch komen. We plaatsen er wel meteen een kanttekening bij, 1 september is niet meer haalbaar en verschillende partijen vroegen om een latere inwerkingtreding. Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans ( N-VA), besliste om het decreet pas vanaf begin 2019 te laten gelden.

Huurwaarborgregeling

Meest besproken item uit het nieuwe decreet is dat de verhuurder vanaf de inwerkingtreding drie, in plaats van twee maanden huur zal kunnen vragen als huurwaarborg. Voorwaarde was echter wel dat er een huurwaarborglening opgezet zou kunnen worden opdat de minder solvabele huurders dit bedrag zouden kunnen lenen. Zij zullen het geleende bedrag dan op 24 maanden moeten terug betalen aan het Vlaams Woningfonds dat aangeduid werd als publieke kredietverstrekker. Voor studenten zal deze huurwaarborg lager liggen en geldt maar een termijn van twee maanden huur. Die mag in tegenstelling tot andere ook gewoon gestort worden op de rekening van de verhuurder, cash betalen is niet toegestaan. Ook hier zijn een aantal extra regels voorzien, zo mag deze ten vroegste twee maanden voor de startdatum van de huur gestort worden en moet de verhuurder deze binnen de drie maanden terugbetalen, tenzij betwist via een aangetekend schrijven naar de student.

Wettelijk kader studentenhuur

Voor het eerst is er ook een wettelijk kader voorzien voor studentenhuur. Momenteel was er eigenlijk niets specifieks in de wetgeving voorzien bedoeld voor huurovereenkomsten die gesloten werden door studenten die er niet hun hoofdverblijfplaats hebben omdat ze thuis blijven wonen. Zo zullen deze huurders een all-in huurprijs krijgen (lasten en kosten inbegrepen, exclusief water/energie/internet/telefoon). Dit voorkomt hoge kosten na het beëindigen van de huurovereenkomst. Nu krijgen studenten vaak nog een fikse rekening gepresenteerd achteraf waar ze niet van op de hoogte waren. Tegelijk mag deze huurprijs enkel worden geïndexeerd wanneer de student meerdere jaren na mekaar dezelfde kamer zal huren, zo is er meer transparantie, ook tussen verhuurders onderling. Huuroverdracht en onderverhuur zijn ook gebonden aan striktere regels. Zo kan enkel bij een Erasmus en stage huuroverdracht of onderverhuur plaatsvinden en kan de verhuurder zich daar enkel tegen verzetten op basis van gegronde redenen. Diezelfde verhuurder kan de huur ook niet zomaar opzeggen. Een student daarentegen kan dit kosteloos indien meer dan twee maanden voor aanvang van het contract, of mits een opzeg van twee maanden anders.
“Vele verhuurders hebben van die laatste regels wat schrik. Ze denken dat een student wel eens opties zou kunnen nemen en pas twee maanden voor aanvang beslist welke kamer het uiteindelijk zal worden… Ik denk alvast niet dat het zo’n vaart zal lopen, op enkele uitzonderingen na zijn studenten zeer faire huurders.” Leon Reniers, Q4S Antwerpen

Andere belangrijke veranderingen

  • Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel.
  • Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.
  • De verhuurder kan de huurprijs enkel indexeren, behalve wanneer hij energiebesparende investeringen doet. Dit allemaal zodat verhuurders aangezet worden om woningen energiezuiniger te maken.
  • De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden en kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden.
  • Gebruikskosten zijn ten laste van de huurder die tegelijk ook verantwoordelijk is voor herstellingen aan het eigendom als hij de schade zelf heeft veroorzaakt.
  • Tegelijk zijn er een aantal specifieke bepalingen rond medehuur opgenomen (bv. regelingen bij scheidingen, nieuwe samenwonende partners, samenwonen met vrienden, …).

Wil je weten hoe je met onze oplossing die tijd terug kan winnen?

Boek een demo en we kijken graag samen waar we je allemaal kunnen helpen!

Boek een demo